Naše služby

AHAVE servis Praha, s.r.o.


Nabízíme:


  • vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • vedení mzdové a personální agendy
  • zpracování přiznání k DPFO, DPPO, DPH, silniční dani a dalších
  • zastupování na úřadech
  • spolupracujeme s daňovým poradcem


Poskytujeme účetní služby pomocí online účetního software ABRA Flexi www.abra.eu